Termo izolacija vaše kuće je veoma bitna

Ocenite ovaj članak
(1 Glas)
Pravilno urađena i dizajnirana fasada predstavlja zanimljiv enterijer, i takođe, govori nam o kvalitetu ispunjenih tehničkih karakteristika. Kvalitet fasade ogleda se na osnovu sledećih karakteristika: kvaliteta materijala od kojeg je izrađena vrsta izolacije načina postavljanja

Na izbor fasade dosta utiču i tip objekta, materijalna sredstva i estetski zahtevi. Osnovni zadatak fasade je najbolja toplotna izolacija. Zbog visokih troškova grejanja nametnuti su strogi zakoni i propisi za različite sisteme toplotne izolacije stambenih i poslovnih objekata.

Razlikuju se sledeće vrste fasada:

 • Ventilisane fasade
 • Kontaktne – DEMIT fasade
 • Drvene fasade
 • Staklene fasade
 • Kamene fasade
 • Metalne fasade
 • Betonske fasade

Na našim prostorima najviše se ugrađuju Demit fasade u kojoj je jedan od glavnih elemenata polistirol (stiropor).  Osim dobre toplotne izolacije vrše i funkciju zaštite od atmosferskih padavina i vlage, klimatskih promena, kako u najtoplijim tako i u najhladnijim područjima. DEMIT fasade stvaraju povoljnu mikro-klimu u prostorijama, omogućavaju protok difuzne pare, stvaraju kvalitetne uslove za stanovanje i rad, i u potpunosti sprečavaju pojavu plesni na zidovima s unutrašnje strane.

Osnovne osobine DEMIT (stiropor) fasade su:

 • pouzdanost i trajnost
 • velika ušteda troškova grejanja
 • mogućnost odabira različitih debljina toplotne izolacije
 • mogućnost odabira oblika spoljašnjeg zida
 • prijatna klima u poslovnom ili stambenom prostoru
 • velik izbor završnih dekorativnih slojeva

DEMIT (stiropor) fasade su veoma trajne i pouzdane. Ukoliko se odlučite za ovaj sistem termičke zaštite, možete birati debljinu od 5, 6, 8 i 10 centimetara debele ploče stiropora.Odabir debljine ploče i debljine toplotne izolacije osigurava optimalan učinak termoizolacije, odnosno željeni kvalitet DEMIT fasade.

Postupak postavljanja DEMIT (stiropor) fasade – korak po korak

Pre samog početka izvodjenja izolacije objekata, mora se obratiti pažnja na stanje podloge, zatim na najznačajnije parametre, kao što su nosivost, njene neravnine i vlažnost. Adhezija za podlogu, odnosno zatežuća sila treba da iznosi 0,08Mpa.

Drugi metod za odredjivanje adhezije za podlogu jeste kidanje kocke od polistirena pre samog početka izvodjenja izolacionih radova. Kocke polistirena dimenzija 10cm fiksiraju se za podlogu lepkom u sloju debljine do 1cm. Najranije nakon 3 dana kocke se uklanjaju sa podloge čupanjem, a mesto loma nam ukazuje na nosivost podloge.

Zidovi od opeke ili betonski zidovi, posle 5 godina pokazuju stalnu vlažnost u odnosu na vlažnost vazduha samog ambijenta.Kod ovakvih situacijia, sama primena izolacije ima veliki uticaj na termičke uslove objekta i umanjuje mogućnosti pojave korozije. Neophodno je pridržavanje uputstva pri ugradnji kod izolovanja novih objekata, ali i kod onih koji su u fazi rekonstrukcije.

Izolacione radove moguće je sprovesti ukoliko su:

 • sve okolne površine koje nisu predvidjene za izolaciju moraju biti zaštićene
 • završeni radovi na krovu, zamena ili montaža prozora, izolacijaterase i balkona
 • izrada horizontalne zaštite venaca i svi limarski radovi, potkrovlja i ostalo izvedeni tako da voda odlazi van fasadnog sloja
 • ne dolazi do pojave vidljivih tačaka vlaženja, odnosno svi mokri radovu unutar objekta moraju prethodno biti sanirani

U slučaju većih neravnina zidova neophodno je izvesti ravnu površinu zida. Kvalitetna izrada DEMIT fasade zavisi i od dekorativnog maltera, izolacionog materijala i tipa lepka, a tehnologija izrade je sledeća:

 • priprema radova
 • nabavka materijala i opreme
 • montaža skele
 • priprema podloge
 • fiksiranje termoizolacionih ploča
 • ugradnja sloja armiranog staklenom mrežicom
 • ugradnja dekorativnih maltera
 • demontaža skele i čišćenje okoline objekta

Savet stručnjaka: Kako odabrati pravu fasadu za kuću?

Da bi nijansa fasade ostala lepa i čista i pored uticaja zračenja sunca važna je upotreba  kvalitetnih pigmenata koji su otporni na UV zraćenje. Ako su pigmenti kvalitetniji i fasada je skuplja.
Da bi fasada bila otporna na kišu, ona mora sadržati određenu količinu veziva i posebnih aditiva koji utiču na vodootpornost. Manjkom ovih sastojaka dolazi do razaranja samog završnog sloja i opadanja fasade.
Da bi izbegli pukotine na fasadama važan je dekorativni malter (Zaglađeni) koji ima armaturna vlakna koja sprečavaju pucanje, a takođe je važan i lepak sa kvalitetnim elastičnim svojstvima.
Da bi izbegli prljavštinu i sivilo fasade, potrebna je određena količina odabranog veziva, da se ne bi stvorila prozornost. Stvaranjem prozornosti fasada zadržava prljavštinu, a ubrzo postaje i siva.
Važno upozorenje!!!

Fasada se nikako ne može ugrađivati pod nepovoljnim vremenskim uslovima, naročito u uslovima velike hladnoće i kiše.

Pročitano 318 puta
Jovanović Ljubiša

Alfa nekretnine je agencija od povjerenja. Prisutni smo na tržištu nekretnina grada Bijeljine i regije više od jedne decenije, svojim imenom garantujemo kvalitet usluga svakom svom klijentu. Iskustva našeg tima u zemlji i inostranstvu su nas naučila da ništa ne prepuštamo slučaju. Zbog toga u našoj Agenciji imamo provjerene sisteme za cijeli proces kupoprodaje. Na ovaj način osiguravamo da će se svi potencijalni kupci susresti sa kompetentnim saradnicima koji će pažljivo saslušati i zabilježiti njihove zahtjeve, što nam dalje omogućava da istovremeno pratimo više stotina potencijalnih kupaca iz naše baze podataka. 

www.alfanekretnine.com